Đoàn viên Thanh niên quận Lê Chân ngoài việc tích cực hướng dẫn cài và trực tiếp cài ứng dụng Bluezone cho nhân dân còn tiếp tục đảm nhận việc “chia” thức ăn và đưa đồ ăn cho đồng bào đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của quận Lê Chân tại K

Đoàn viên Thanh niên quận Lê Chân ngoài việc tích cực hướng dẫn cài và trực tiếp cài ứng dụng Bluezone cho nhân dân còn tiếp tục đảm nhận việc “chia” thức ăn và đưa đồ ăn cho đồng bào đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của quận Lê Chân tại K

Đoàn viên Thanh niên quận Lê Chân ngoài việc tích cực hướng dẫn cài và trực tiếp cài ứng dụng Bluezone cho nhân dân còn tiếp tục đảm nhận việc “chia” thức ăn và đưa đồ ăn cho đồng bào đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của quận Lê Chân tại KTX trường ĐH Quản lý và Công nghệ

Quận đoàn Lê Chân

XUÂN TÌNH NGUYỆN - THÁNG THANH NIÊN 2020

XUÂN TÌNH NGUYỆN - THÁNG THANH NIÊN 2020

Quận đoàn Lê Chân đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Hải và Đồn biên phòng Cát Bà.

Quận đoàn Lê Chân

Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội

Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội

Tiếp tục duy trì và xây dựng mới mô hình "Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội"

Quận đoàn Lê Chân

Thong ke