Quận Đồ Sơn - Đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024

07 02 2024

in trang

Ngày 30/01/2024, Quận đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy Quận sự quận tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức chương trình Đón, tiếp xúc, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho 65 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

Quận đoàn Đồ Sơn

Thong ke