NGÀY CHỦ NHẬT XANH NĂM 2023

28 05 2023

in trang

NGÀY CHỦ NHẬT XANH NĂM 2023

 NGÀY CHỦ NHẬT XANH 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn; Sáng ngày 28/5/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã phát động các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối ra quân tích cực hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”. Các đơn vị đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, làm đẹp các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

 Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần vào việc cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

 

ĐKDN

Thong ke