Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”

10 07 2024

in trang

Nhằm phát huy, nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Ngày 29/6/2024, Đoàn phường Đồng Hoà ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn năm 2024. Hoạt động thu hút hơn 50 ĐVTN trên địa bàn tham gia.

Theo đó, hơn 50 lực lượng ĐVTN đã ra quân vệ sinh thu gom rác tại các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường và kết hợp tuyên truyền người dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và phòng chống rác thải nhựa.

 

Admin

Thong ke