Mô hình phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp

27 10 2022

in trang

Mô hình phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp, năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp đã xây dựng mô hình "Đoàn Khối Doanh nghiệp đồng hành cùng thanh niên phòng chống ma túy".

Ngày 19/7/2022, tại phòng họp Công ty CP Cấp nước HP, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức các hoạt động Tuyên truyền về phòng, chống ma tuý năm 2022 cho đoàn viên thanh niên thuộc Khối.  Thông qua mô hình, các đồng chí đoàn viên thanh niên trong Khối đã được tuyên truyền về kiến thức phòng chống ma túy cho bản thân và gia đình. Từ đó giúp các đồng chí đoàn viên trong Khối phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của mình trong việc tuyền truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên đơn vị, người thân gia đình về tác hại của ma tuý trong cuộc sống và việc phòng chống ma túy.

 

ĐKDN

Thong ke