mô hình sáng tạo dịp hè Lớp học Tiếng Anh miễn phí cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi

20 11 2023

in trang

Trong dịp hè, thực hiện sự chỉ đạo BTV Huyện đoàn, Đoàn xã Vinh Quang tổ chức lớp học Tiếng Anh miễn phí cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn xã

Thúc đây phong trào học tập ngoại ngữ, nâng cao khả năng đọc hiểu, giao tiếp cho đoàn viên thanh niên, trong 2 tháng hè Đoàn xã Vinh Quang mở 8 buổi giao lưu  Tiếng anh, thu hút hơn 350 thanh thiếu nhi tham gia

 

Admin

Thong ke