Lễ kết nạp đảng viên đối với 4 quần chúng ưu tú.

22 08 2022

in trang

Sáng 6/8, các Chi bộ: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Văn phòng thuộc Đảng bộ Trường THPT Trần Nguyên Hãn tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với 4 quần chúng ưu tú.

4 quần chúng ưu tú được kết nạp là những cán bộ Đoàn ưu tú, có thành tích học tập giỏi toàn diện, đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022, tích cực tham gia phong trào do Trung ương Đoàn, Thành Đoàn, Quận Đoàn và Đoàn trường tổ chức, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Việc tổ chức kết nạp Đảng đối với 4 quần chúng ưu tú là hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu rộng và là vinh dự của tuổi trẻ nhà trường. Qua đó, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, tạo môi trường để thanh, thiếu niên nhà trường tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và tạo động lực khuyến khích các em tích cực phấn đấu, trở thành người thanh niên sống có lý tưởng, “vừa hồng, vừa chuyên”; đồng thời là động lực giúp Đảng bộ nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên là học sinh trong thời gian tới./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố

Admin

Thong ke