KỲ II. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

30 10 2023

in trang

KỲ II. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

 

Câu 1: Hành vi không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: Người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Câu 2:  Hành vi chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù) bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: 

Hành vi chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù) bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đó, người điều khiển xe thực hiện hành vi này sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Ngoài phạt tiền, họ còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, đó là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong khoảng thời gian từ 02 tháng đến 04 tháng nếu hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông.

Câu 3: Hành vi chở theo 03 người trên xe trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi chở theo 03 người trên xe trở lên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: Người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như sau:

- Nếu thực hiện hành vi vi phạm trên, người điều khiển xe sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến 3 tháng.

- Nếu thực hiện hành vi vi phạm trên và gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong khoảng thời gian từ 2 tháng đến 4 tháng.

Câu 4: Hành vi chở theo 03 người trên xe trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời:

Hành vi chở theo 03 người trở lên trên xe bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đó, người điều khiển xe thực hiện hành vi này sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài phạt tiền, họ còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung như sau:

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm chở theo 03 người trở lên.

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông.

Câu 5: Hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: Người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Việc chạy xe với tốc độ vượt quá giới hạn quy định tạo ra nguy cơ tiềm tàng cho tai nạn giao thông và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông. Do đó, việc xử phạt nhằm nhắc nhở và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, đồng thời khuyến khích người điều khiển xe tuân thủ luật lệ giao thông và giảm thiểu rủi ro.

 

Admin

Thong ke