Khánh thành Khu vui chơi tại xã Đặng Cương

31 03 2023

in trang

Ngày 25/3/2023, Huyện đoàn An Dương kết hợp với Đoàn TN Sở Công Thương, Chi đoàn Cục Quản Lý thị trường tổ chức khánh thành khu vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương

Admin

Thong ke