Tổ chức học tập Chuyên đề

Tổ chức học tập Chuyên đề "Em yêu biển đảo quê em"

Sáng ngày 27/4/2022, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện chỉ đạo Liên đội trường Tiểu học Tiên Minh tổ chức chuyên đề điểm đăng ký cấp thành phố "Em yêu biển đảo quê em"

Huyện đoàn Tiên Lãng

Chuyên đề tìm hiểu Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoàn 2021-2030

Chuyên đề tìm hiểu Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoàn 2021-2030

Ngày 24/3/3022, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên khối Đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX học tập Chuyên đề "Tìm hiểu Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Huyện đoàn Tiên Lãng

Thong ke