Tặng quà đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Tặng quà đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Huyện đoàn An Lão chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Huyện đoàn An Lão

Thong ke