Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Dương tổ chức Hội nghị tuyên tuyên truyền Luật thanh niên năm 2020 hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 2023

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Dương tổ chức Hội nghị tuyên tuyên truyền Luật thanh niên năm 2020 hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 2023

Sáng ngày 06/11/2023, Ban Thường vụ huyện đoàn An Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên năm 2020 cho các em học sinh trường THPT An Dương nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Huyện đoàn An Dương

Thong ke