Huyện doàn An Dương hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử, chiến thắng Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

02 04 2024

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2024, CV số 126-CV/HĐĐ của Hội đồng Đội thành phố triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, chiến thắng Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, BTV Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện An Dương đã triển khai cuộc thi viết đến toàn bộ các Liên đội trên địa bàn huyện

  

Admin

Thong ke