HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2022

12 10 2022

in trang

          Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố và Thành đoàn Hải Phòng, Huyện đoàn Tiên Lãng đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn ra quân Tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Trong ngày ra quân, Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã thực hiện các nhiệm vụ:

        1/ Hướng dẫn người dân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số;

       2/ Hướng dẫn người dân, gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín của các doanh nghiệp trong nước, các kỹ năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử, kỹ năng thanh toán điện tử không dung tiền mặt và các ứng dụng số khắc phục cho sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa phương;

       3/ Hướng dẫn người dân sử dụng kỹ năng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản; kỹ năng sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn; nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số; hướng dẫn người dân, hộ gia đình sử dụng các nền tảng số Make in Việt Nam khác phù hợp với đặc thù của địa phương do địa phương lựa chọn;

      4/ Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với đặc thù của địa phương và do địa phương quyết định theo yêu cầu thực tế.

 

Phạm Thành Trung

Thong ke