Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; Tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa khối Đoàn trường học

26 05 2022

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021 - 2022, BTV Đoàn quận chỉ đạo Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; Tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa khối Đoàn trường học.

Admin

Thong ke