Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) tuyên truyền Luật phòng chống Ma túy và Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020

09 11 2021

in trang

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11, nhằm giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. ĐTN Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và ĐTN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng phối hợp với công an thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Hội nghị gồm có 2 nội dung tuyên truyền chính về Luật phòng chống Ma túy và Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên tác hại của ma túy, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm giúp đoàn viên thanh niên có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân và gia đình tránh xa được những hiểm họa của ma túy.

Dự hội nghị tại 2 điểm cầu có các đồng chí trong BTV ĐTN Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và ĐTN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem cùng các đồng chí đoàn viên, thanh niên làm việc trong công ty. Tại Hội nghị, các đoàn viên thanh niên được tìm hiểu về những điểm đổi mới trong Luật phòng chống Ma túy năm 2021 và Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020.

Điểm cầu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Ngoài nội dung về Luật phòng chống ma túy, các cán bộ đoàn thanh niên được phổ biến các nội dung về sự cần thiết ban hành Luật Thanh niên năm 2020 và những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên. Việc ban hành Luật Thanh niên (sửa đổi) lần này nhằm thể chế hóa và hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện chính sách, pháp luật để thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên năm 2020 đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong luật, đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên.

 

Admin

Thong ke