HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN THAM GIA VÀO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027

19 06 2022

in trang

          Chiều 18/6, Huyện đoàn Tiên Lãng tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị đại hội. Cụ thể là xem xét nội dung dự thảo các văn kiện trình tại đại hội như báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIII; khẩu hiệu hành động của đại hội; các phiên làm việc của đại hội; các diễn đàn tại đại hội; thống nhất các chỉ tiêu đại hội, các chương trình, đề án nhiệm kỳ mới; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027…

 

Phạm Thành Trung

Thong ke