[HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN NĂM 2023]

23 06 2023

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; Chiều ngày 22/6/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối đã được thông tin tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn trong thời gian qua.Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn đến 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đơn vị.

Đây là hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố nhằm giúp đội ngũ cán bộ Đoàn trong Khối tiếp cận nhanh chóng các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn đến với đông đảo đoàn viên thanh niên tại các đơn vị.

 

Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố

Thong ke