Hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại cho thanh thiếu nhi cho thanh thiếu nhi năm 2022

05 08 2022

in trang

Đoàn thanh niên Huyện đoàn Tiên Lãng chỉ đạo Đoàn xã - Hội LHTN Việt Nam xã Quyết Tiến tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại cho thanh thiếu nhi cho thanh thiếu nhi năm 2022

Admin

Thong ke