Hoạt động chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022)

08 11 2022

in trang

Huyện đoàn Tiên Lãng chỉ đạo Đoàn xã Bắc Hưng tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ sáng tạo" chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022)

Qua cuộc thi các chi đoàn thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình trực tiếp bằng các sản phẩm tái chế, sản phẩm số, sản phẩm điều chế… đa dạng và thuyết trình sản phẩm.

Qua cuộc thi nhằm giúp ĐVTN phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, hướng các sản phẩm tới ứng dụng thực tế.

Admin

Thong ke