ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG BIỂU DƯƠNG HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024

09 07 2024

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tổ chức Chương trình biểu dương học sinh 03 rèn luyện cấp trường dành cho 05 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

 

Admin

Thong ke