ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ THỦY SẢN TỔ CHỨC BIỂU DƯƠNG HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN

09 07 2024

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản tổ chức Chương trình biểu dương học sinh 03 rèn luyện cấp trường dành cho 04 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

 

Admin

Thong ke