Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức buổi sinh hoạt "Học tập và làm theo tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

03 11 2022

in trang

Chiều ngày 1/10/2022, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt "Học tập và làm theo tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" tại Hội trường lớn của Bệnh viện. Chủ trì và điều hành buổi sinh hoạt là Ths.BS Nguyễn Trọng Đức - Bí thư Đoàn bệnh viện cùng sự tham gia của các thành viên BCH đoàn, các bí thư, phó bi thư các chi đoàn khoa, phòng, trung tâm. 

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Từ đó giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức để triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong học tập, làm theo Bác của đoàn viên, thanh niên.

Buổi sinh hoạt được đổi mới về phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thành những việc đoàn viên, thanh niên cần làm để trở thành những con người mới có đạo đức cách mạng, có lẽ sống và khát vọng, có tinh thần dấn thân, lòng nhân ái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Thông qua đó giúp các Bí thư Chi đoàn tiếp cận việc học tập một cách dễ dàng hơn.

Admin

Thong ke