Đoàn phường Ngọc Sơn: ra quân Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”

10 07 2024

in trang

Ngày 29/6, Đoàn phường Ngọc Sơn (quận Kiến An) ra quân Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. Hơn 20 đoàn viên thanh niên tham gia bóc xoá quảng cáo ra vặt trái phép, thu được hơn 600 quảng cáo bẩn. 

Đây là ngày hoạt động cao điểm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng phong trào tham gia xây dựng đô thị văn minh. Qua đó tuyên truyền đến đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức trong việc thực hiện văn minh đô thị với những việc làm thiết thực, ý nghĩa tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên thanh niên và góp phần xây dựng đô thị Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn./.

 

Admin

Thong ke