Chuyên đề tìm hiểu Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoàn 2021-2030

24 03 2022

in trang

Ngày 24/3/3022, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên khối Đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX học tập Chuyên đề "Tìm hiểu Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Tại buổi học tập chuyên đề các đồng chí ĐVTN đã được thông tin về những điểm mới về Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. 

 

Admin

Thong ke