CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN TIÊN LÃNG

20 10 2021

in trang

              Ngày 24/6/2021, Huyện đoàn Tiên Lãng tổ chức chương trình giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện về việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoàn Lập. Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện đoàn có đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện. Từ những kết quả thực hiện Quyết định số 289 tại  Đoàn Lập đã cho thấy cấp ủy, chính quyền  đã tập trung quan tâm, chăm lo quyền lợi chính trị cho cán bộ Đoàn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, từng bước tháo gỡ những khó khăn tiến tới chuẩn hóa về độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở. 

                

 

Phạm Thành Trung

Thong ke