CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DƯƠNG HỌC SINH 3 TỐT, TRAO QUỸ HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG, PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT VỀ NGƯỜI LÍNH BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO; TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ SÁNG TẠO TRẺ; PHÁT ĐỘNG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH

27 05 2022

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2021 - 2022, BTV Đoàn quận tổ chức Chương trình Biểu dương "Học sinh 3 tốt" cấp quận. Trong khuôn khổ Chương trình diễn ra các nội dung:

1. Biểu dương học sinh 3 tốt cấp quận

2. Biểu dương học sinh 3 tốt cấp trường

3. Trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ

4. Trao học bổng Tiếp sức đến trường

5. Phát động Cuộc thi "Viết về Người lính biên giới hải đảo"

6. Phát động Cuộc thi Olympic Tiếng Anh

 

Admin

Thong ke