Chi đoàn đồn BP Đoàn Xá/Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố hăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

21 10 2022

in trang

Ngày 19-10-2022, Chi đoàn đồn BP Đooàn Xá/Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố đã tới thăm, trao tặng các suất quà "Túi an sinh" cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng gặp ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tác động và Thanh niên xung phong trên địa bàn đơn vị đóng quân!

 

Admin

Thong ke