CĐ hè cụm IV long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2022.

22 08 2022

in trang

Thực hiện kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 10/6/2022 của Ban chỉ đạo hè quận Lê Chân về việc tổ chức hoạt động hè năm 2022; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND phường; Thực hiện Kế hoạch hè năm 2022 của Ban chỉ đạo hè cụm IV, 02 phường Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá. Ngày 12/8/2022, BCĐ hè cụm IV long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2022.

Admin

Thong ke