Bộ Inforgraphic tìm hiểu về Luật quản lý thuế 2019

27 09 2023

in trang

Luật quản lý thuế 2019 gồm 17 chương: Những quy định chung - Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế - Đăng kí thuế - Khai thuế, tính thuế - Ấn định thuế - Nộp thuế - Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế - Thủ tục hoàn thuế - Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế, khoanh tiền thuế nợ; xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt - Áp dụng hoá đơn, chứng từ điện tử - Thông tin người nộp thuế - Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan - Kiểm tra thuế, thanh tra thuế - Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế - Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện - Điều khoản thi hành

Quét mã QR để xem nội dung chi tiết

May be an image of text that says "ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Luất QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2019 -Căn cứ Hiến pháp nưác cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; -Quốc hộ»i ban hành Luật Quản lý thuế. LAW 02253.745.001 02253.745.001-02253 THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG ThanhDoanHaiPhong"

May be a graphic of text

Admin

Thong ke