HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ THỰC HIỆN VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ THỰC HIỆN VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Sáng ngày 12/5/2023, Thành đoàn - Đảng ủy cơ quan Thành đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 


Công tác tổ chức

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sáng ngày 12/4/2023, tại Hội trường cơ quan Thành đoàn, Công đoàn Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công tác tổ chức

Thong ke