Giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi sau khi sáp nhập và Chương trình phát triển thanh niên thành phố

23 08 2023

in trang

Trong 03 ngày 16, 17, 21/8/2023, Đoàn giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố do đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn làm Trưởng đoàn làm việc với 03 đơn vị: UBND huyện An Dương, huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi sau khi sáp nhập với các đơn vị sự nghiệp khác và việc thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thành phố ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030.

Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Sở Nội vụ, Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố và các Ban Thành đoàn.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi sau khi sáp nhập Nhà Thiếu nhi với các đơn vị sự nghiệp khác và việc thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành đoàn ghi nhận các kết quả mà các đơn vị đã đạt được; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và tiếp thu một số đề xuất, kiến nghị để tham mưu  với cấp có thẩm quyền.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

Admin

Thong ke