Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2021

Chủ đề: Tuổi trẻ Hải Phòng - Xung kích, dựng xây thành phố

Công tác tổ chức

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 360-KH/TĐTN-BTC ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; Kế hoạch số 443-KH/TĐTN-BTC ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập 02 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 tại 10 đơn vị.

Công tác tổ chức

Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở

Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động"

Năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực.

Công tác tổ chức

Thực hiện chủ trương đi cơ sở của cán bộ Cơ quan Thành đoàn năm 2021

Thực hiện chủ trương đi cơ sở của cán bộ Cơ quan Thành đoàn năm 2021

Năm 2021, nội dung đi cơ sở gắn với chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; thể hiện rõ tính hành động của Đoàn, của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội đất nước, phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cùng với sự hưởng ứng tích cực, chủ động, sáng tạo của các đồng chí cán bộ cơ quan Thành đoàn, chủ trương “1+2” đã góp phần quan trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của cán bộ Đoàn hướng về cơ sở.

Công tác tổ chức

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ tại UBND quận Lê Chân

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ tại UBND quận Lê Chân

Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng ngày 28/10/2021 , Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân.

Công tác tổ chức

Thong ke