Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn vụ năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn vụ năm 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Kế hoạch số 328-KH/TĐTN-BTC ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn vụ năm 2020, sáng ngày 12/11/2020, tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn vụ năm 2020.

Công tác tổ chức

Chủ trương 1+1

Chủ trương 1+1

Thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Ðoàn, Hội (Chủ trương 1+1) là một trong những nội dung mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra. Ðây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.

Công tác tổ chức

Mô hình sử dụng mạng Internet trong công tác phục vụ nhân dân

Mô hình sử dụng mạng Internet trong công tác phục vụ nhân dân

Mô hình sử dụng mạng Internet trong công tác phục vụ nhân dân

Công tác tổ chức

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2017 – 2022, BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ ĐOÀN, ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020.

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2017 – 2022, BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ ĐOÀN, ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020.

Ngày 28/10/2020 tại Hội trường tầng 9 Cục Thuế thành phố, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; biểu dương cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2020

Công tác tổ chức

Tuổi trẻ quận Kiến An thăm hỏi, tặng quà cho giáo xứ nhân dịp Trung thu 2020

Tuổi trẻ quận Kiến An thăm hỏi, tặng quà cho giáo xứ nhân dịp Trung thu 2020

Tối ngày 01/10/2020, tại Giáo xứ Lãm Hà, Ban thường vụ Quận đoàn Kiến An chỉ đạo Đoàn phường Lãm Hà kết hợp với giáo xứ Lãm Hà tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi.

Công tác tổ chức

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 15/6/2020, Quận đoàn tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Tham dự Hội nghị có 20 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt của Quận đoàn, có 18 lượt ý kiến tham gia vào các văn kiện, Ban Thường vụ Quận đoàn đã tổng hợp thanh báo cáo để gửi về Thành đoàn, Quận uỷ và các đơn vị liên quan.

Công tác tổ chức

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Ngày 25/10/2020 tại Hội trường Khối Đoàn thể quận, Quận đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đoàn cơ sở thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Công tác tổ chức

Trung tâm GDTX & GDNN, Đoàn các trường THPT trên địa ban huyện đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn trường 2020-2021

Trung tâm GDTX & GDNN, Đoàn các trường THPT trên địa ban huyện đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn trường 2020-2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021; chỉ đạo của BTV Huyện đoàn; Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX&GDNN trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2020-2021.

Công tác tổ chức

Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư

Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư

Tháng 7/2020, thực hiện Kế hoạch số 29-KH/UBKT ngày 25/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn về kiểm tra chuyên đề việc thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề tại 14 Quận, Huyện đoàn trực thuộc Thành đoàn (trừ Huyện đoàn Bạch Long Vĩ).

Công tác tổ chức

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII đối với cán bộ cơ quan Thành đoàn

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII đối với cán bộ cơ quan Thành đoàn

Ủy ban kiểm tra Thành đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ cơ quan Thành đoàn theo Kế hoạch số 27-KH/UBKT ngày 28/02/2020.

Công tác tổ chức

Thực hiện chủ trương đi cơ sở

Thực hiện chủ trương đi cơ sở "1+2" của cán bộ cơ quan Thành đoàn

Năm 2020, nội dung đi cơ sở gắn với chủ đề công tác năm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 là làm tốt công việc giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin và biến lý tưởng cách mạng của đoàn viên, thanh niên thành hành động cụ thể. Cùng với sự hưởng ứng tích cực, chủ động, sáng tạo của các đồng chí cán bộ cơ quan Thành đoàn, chủ trương “1+2” đã góp phần quan trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của cán bộ đoàn hướng về cơ sở.

Công tác tổ chức

 Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tổ chức Chương trình Trung thu Đoàn viên năm 2020, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho con em cán bộ

Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tổ chức Chương trình Trung thu Đoàn viên năm 2020, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho con em cán bộ

Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tổ chức Chương trình Trung thu Đoàn viên năm 2020, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho con em cán bộ

Công tác tổ chức

Thong ke