Tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật năm 2023

22 06 2023

in trang

Ngày 12/6/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự tập huấn tại Thành đoàn và các điểm cầu có các đồng chí: Thường trực Thành đoàn; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn.

Tham gia tập huấn, các đồng chí được lắng nghe đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn trao đổi, quán triệt một số nội dung: Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn của đoàn viên; kỷ luật Đoàn và việc thi hành kỷ luật Đoàn; thẩm quyền thi hành kỷ luật Đoàn; kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đoàn; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…

Thông qua tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách, ủy viên ủy ban kiểm tra đoàn các cấp về những kiến thức cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật của Đoàn; phương pháp giải quyết những vấn đề mới phát sinh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đoàn.

 

 

Admin

Thong ke