Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

21 11 2023

in trang

Từ ngày 08-15/11/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại 06 đơn vị, gồm: Hải An, Ngô Quyền, An Dương, Thủy Nguyên, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Khối các cơ quan thành phố.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí: Thường trực Thành đoàn và các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; các mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo; định hướng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024.

Các đơn vị đều chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung được kiểm tra; qua đó, Đoàn kiểm tra nắm bắt được những ưu điểm, khó khăn, hạn chế tại đơn vị và đề xuất, kiến nghị. Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra Thành đoàn cũng đã định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp để góp phần thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị trong năm 2024.

 

Admin

Thong ke