Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021

Trong 02 ngày 06 và 07/7/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 tại một số đơn vị.

Công tác tổ chức

Hội nghị giao ban chuyên đề

Hội nghị giao ban chuyên đề "Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng viên từ Đoàn viên ưu tú" năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021, sáng ngày 09/7/2021 tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề "Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng viên từ Đoàn viên ưu tú" năm 2021.

Công tác tổ chức

Giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2022

Giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2022

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/UBKT ngày 10/5/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn về giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2022, từ ngày 16-23/6/2021, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn đã thành lập 02 Đoàn giám sát tiến hành giám sát tại 02 đơn vị khối quận và 02 đơn vị thuộc khối huyện.

Công tác tổ chức

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng,  Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn Phòng Quốc hội; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về “tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 2167/SNV-CCVC ngày 01/9/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Kế hoạch số 388-KH/TĐTN-BTC ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tuyển dụng viên chức Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2021; Công văn số 1198/SNV-CCVC ngày 09/6/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng,

Công tác tổ chức

Cán bộ Đoàn tham gia học tập lý luận chính trị

Cán bộ Đoàn tham gia học tập lý luận chính trị

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, ngày 07/4/2021, tại Hội nghị Báo cáo viên quý 1/2021 do Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thành phố đã được quán triệt, tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Công tác tổ chức

Cán bộ Đoàn tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cán bộ Đoàn tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, ngày 26/5/2021, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thành phố đã tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Trung ương Đoàn tổ chức.

Công tác tổ chức

Cán bộ Đoàn tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cán bộ Đoàn tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, ngày 20/4/2021, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thành phố đã tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức.

Công tác tổ chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2021

Chủ đề: Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công tác tổ chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2021

Chủ đề: Bác Hồ - Vầng dương thế kỷ

Công tác tổ chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2021

Chủ đề: Đất nước trọn niềm vui

Công tác tổ chức

Chương trình Ngày đoàn viên 2021

Chương trình Ngày đoàn viên 2021

Ngày 21/03/2021, tại Ủy ban nhân dân phường Máy Chai, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Quận đoàn Ngô Quyền tổ chức Chương trình Ngày Đoàn viên cấp thành phố năm 2021.

Công tác tổ chức

Thong ke