HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 KHỐI QUẬN

21 06 2023

in trang

Chiều ngày 19/06/2023, tại Hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức “Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 khối quận”.


Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố đã chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2023 khối quận. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Quận đoàn; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn 6 tháng đầu năm 2023: tập trung đánh giá ưu, nhược điểm, bài học kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, tuyên truyền nhận thức nhằm nâng cao cán bộ đoàn thanh niên. Những khó khăn và kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Thành đoàn; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ đối với các đơn vị; thảo luận phương hướng hoạt động và triển khai các dự án còn tồn đọng của các đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Thành Đoàn Hải Phòng

Thong ke