Chương trình Ngày đoàn viên năm 2022

Chương trình Ngày đoàn viên năm 2022

Ngày 20/3/2022, tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Quận đoàn Dương Kinh tổ chức Chương trình Ngày Đoàn viên cấp thành phố năm 2022.

Công tác tổ chức

Thong ke