Tham dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư

Tham dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Hướng dẫn số 75-HD/TĐTN-BTC ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về thực hiện mô hình chi đoàn mạnh giai đoạn 2019 - 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Kế hoạch thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2020.

Công tác tổ chức

Ngày hội Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư

Ngày hội Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên Hải Phòng phối hợp với Ban Thường vụ các Quận, Huyện tổ chức chương trình Ngày hội Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Công tác tổ chức

Tham dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2020

Tham dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Hướng dẫn số 75-HD/TĐTN-BTC ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về thực hiện mô hình chi đoàn mạnh giai đoạn 2019 - 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Kế hoạch thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2020.

Công tác tổ chức

Hội nghị kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 13/11/2020, Huyện đoàn An Lão tổ chức Hội nghị kiện toàn bổ sung 02 ủy viên Ban Thường vụ, 05 ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công tác tổ chức

Lễ kết nạp đoàn viên mới

Lễ kết nạp đoàn viên mới

Chiều ngày 01/11/2020, Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Đền thờ Nhà thơ yêu nước, Tiến sĩ Lê Khắc Cẩn, xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng.

Công tác tổ chức

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 02/10/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tiên Lãng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017-2020

Công tác tổ chức

Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng  và Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng và Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức số58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Công văn số 2167/SNV-CCVC ngày 01/9/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Kế hoạch số 329-KH/TĐTN-BTC ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tuyển dụng viên chức Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020; Công văn số 2644/SNV-CCVC ngày 10/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố và Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn thông báo tuyển dụng viên chức Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng và Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố năm 2020, cụ thể như sau:

Công tác tổ chức

Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và kết nạp Hội viên mới, giới kết nạp Đoàn cho thanh niên ưu tú tại địa chỉ đỏ nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2020)

Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và kết nạp Hội viên mới, giới kết nạp Đoàn cho thanh niên ưu tú tại địa chỉ đỏ nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2020)

Ngày 21/12/2019, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Đoàn thanh niên – Hội LHTN Việt Nam quận chỉ đạo Đoàn thanh niên – Liên chi hội thanh niên trường THPT Đồ Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và kết nạp Hội viên mới, giới kết nạp Đoàn cho thanh niên ưu tú nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2020), với sự tham gia của hơn 500 thanh thiếu niên.

Công tác tổ chức

Thành lập chi đoàn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Phòng Giao dịch Tiên Lãng

Thành lập chi đoàn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Phòng Giao dịch Tiên Lãng

Chiều ngày 13/11/2020, tại hội trường Huyện đoàn công bố quyết định thành lập chi đoàn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Phòng Giao dịch huyện Tiên Lãng trực thuộc Huyện đoàn

Công tác tổ chức

Giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 136/QC-UBND-ĐTN ngày 23/7/2019 giữa Ủy ban nhân dân quận với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đồ Sơn giai đoạn 2019 - 2022

Giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 136/QC-UBND-ĐTN ngày 23/7/2019 giữa Ủy ban nhân dân quận với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đồ Sơn giai đoạn 2019 - 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2020, Quy định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ngày 01/10/2020, Ban Thường vụ Quận đoàn – Uỷ ban kiểm tra Quận đoàn tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 136/QC-UBND-ĐTN ngày 23/7/2019 giữa Ủy ban nhân dân quận với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đồ Sơn giai đoạn 2019 – 2022 đối với UBND phường Ngọc Xuyên và UBND phường Vạn Hương

Công tác tổ chức

Cán bộ Đoàn tham gia học tập lý luận chính trị chuyên đề công tác tôn giáo

Cán bộ Đoàn tham gia học tập lý luận chính trị chuyên đề công tác tôn giáo

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, sáng ngày 12/11/2020, tại Hội nghị tập huấn công tác thanh niên tôn giáo năm 2020 do Thành đoàn phối hợp với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thành phố đã tham gia học tập lý luận chính trị năm 2020 với chuyên đề công tác tôn giáo.

Công tác tổ chức

Thong ke