Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Chiều ngày 23/1/2021, Đoàn thanh niên - Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Công tác tổ chức

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2021

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2021

Chủ đề: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác tổ chức

Đại hội đại biểu HSV Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng lần thứ VIII

Đại hội đại biểu HSV Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng lần thứ VIII

Trong không khí tuổi trẻ cả nước hân hoan thi đua lập thành tích, tổ chức các hoạt động chào mừng sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trong thời điểm toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (HPU) thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VIII, ngày 30/1/2021, BCH Hội sinh viên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Đại Hội Đại Biểu Hội sinh viên trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội là diễn đàn quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của sinh viên HPU.

Công tác tổ chức

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 02/2021

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 02/2021

Chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam son sắt niềm tin với Đảng

Công tác tổ chức

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn Phòng Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 329-KH/TĐTN-BTC ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tuyển dụng viên chức Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020; Công văn số 2644/SNV-CCVC ngày 10/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố;
Căn cứ Quyết định số 738-QĐ/TĐTN-BTC ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 202

Công tác tổ chức

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác tổ chức

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 01/2021

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 01/2021

Chủ đề : Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

Công tác tổ chức

TUỔI TRẺ CÁT HẢI TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

TUỔI TRẺ CÁT HẢI TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

Với chủ đề năm “Tuổi trẻ Cát Hải tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng, từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm "Tuổi trẻ Cát Hải sắt son niềm tin với Đảng" tại 102 chi đoàn.

Công tác tổ chức

Giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em

Giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em

Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 26/11/2020, Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em và chế độ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 03 đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hải An, UBND huyện An Dương.

Công tác tổ chức

Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Ngày 25/11, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại quận Ngô Quyền, quận Dương Kinh, quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng.

Công tác tổ chức

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

Trong 02 ngày 25 và 26/11, Ban Thường vụ Thành đoàn tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại các đơn vị: Quận đoàn Ngô Quyền, Quận đoàn Hồng Bàng, Quận đoàn Dương Kinh, Huyện đoàn Tiên Lãng, Huyện đoàn Cát Hải.

Công tác tổ chức

Thong ke