Kiểm tra chuyên đề của Ban Thường vụ Thành đoàn năm 2023

20 05 2023

in trang

Thực hiện Thông báo số 81-TB/TĐTN-TCKT ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn về kiểm tra chuyên đề năm 2023, từ ngày 09-15/5/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức Đoàn kiểm tra chuyên đề đối với 06 đơn vị, gồm: Quận đoàn Hồng Bàng, Huyện đoàn Tiên Lãng, Huyện đoàn An Lão, Huyện đoàn Vĩnh Bảo, Huyện đoàn Kiến Thụy, Huyện đoàn Cát Hải.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí: Thường trực Thành đoàn và các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn.

Nội dung kiểm tra: Việc cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; việc triển khai thực hiện Phần mềm quản lý đoàn viên; kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi và kết quả hoạt động thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong 4 tháng đầu năm 2023.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đều chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung trọng tâm Đoàn kiểm tra trao đổi, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đạt được trong việc triển khai thực hiện Phần mềm quản lý đoàn viên; việc thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi và thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong 4 tháng đầu năm 2023; đồng thời, cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai trong thời gian tới để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt kết quả cao.

 

Admin

Thong ke