Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2021

01 10 2021

in trang

Chủ đề: Thanh niên Việt Nam vững bước, chinh phục tương lai

Nội dung:

- Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021).

- Tuyên truyền một số Ngày kỷ niệm trong tháng 10/2021.

Đường link:

https://docs.google.com/document/d/1wDr7Lw732tKsWh6PSn--vIrI0ggJIhNc/edit?usp=sharing&ouid=101470281088838237592&rtpof=true&sd=true

 

Ban Tổ chức Thành đoàn

Thong ke