Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ

06 10 2021

in trang

Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng ngày 28/9/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Ủy ban nhân dân huyện An Lão.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn là Trưởng đoàn; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ban Dân vận Thành ủy; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; Ban Tổ chức, Ban Công tác thanh niên Thành đoàn.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo những vấn đề Đoàn Giám sát trao đổi, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Kết luận nội dung giám sát, đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh - Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ. Đoàn giám sát cũng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện.

Thăm quan mô hình thực tế

Ban Tổ chức Thành đoàn

Thong ke