Thông báo số 174-TB/TĐTN-TCKT ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc hủy bỏ các Quyết định tuyển dụng viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2022

26 01 2024

in trang

Mời xem toàn văn nội dung Thông báo tại đây: 

174-TB-TCKT-2024.pdf

 

Admin

Thong ke