[HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐH ĐOÀN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC, LẦN THỨ 12, NHIỆM KỲ 2022 – 2027”]

[HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐH ĐOÀN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC, LẦN THỨ 12, NHIỆM KỲ 2022 – 2027”]

Ngày 12/3, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Thong ke