Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022

Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm, nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố năm 2022, từ ngày 21/10 đến ngày 11/11/2022, Ban kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại 14 quận, huyện Hội.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022, Đoàn Kiểm tra của Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác Hội năm 2022 đối với một số đơn vị Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

Sáng ngày 05/7, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố chỉ đạo Quận đoàn - Hội LHTN quận Hải An đăng cai Tổ chức Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Thong ke