Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022

Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm, nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố năm 2022, từ ngày 21/10 đến ngày 11/11/2022, Ban kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại 14 quận, huyện Hội.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022, Đoàn Kiểm tra của Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác Hội năm 2022 đối với một số đơn vị Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

Sáng ngày 05/7, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố chỉ đạo Quận đoàn - Hội LHTN quận Hải An đăng cai Tổ chức Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2022

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm, từ ngày 11/5 đến ngày 15/6/2022, Ban kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm tại 14 quận, huyện Hội.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2022

Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm, từ ngày 11/5 đến ngày 15/6/2022, Ban kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm tại 14 quận, huyện Hội.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Triển khai 02 mô hình hỗ trợ thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế

Triển khai 02 mô hình hỗ trợ thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế

Ngày 14/5, Thường trực Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho 02 mô hình thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế tại địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng).

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Thong ke