Gặp mặt, giao lưu hữu nghị với sinh viên Lào, Myanmar đang học tập tại Hải Phòng nhân dịp Tết cổ truyền các nước năm 2023

Gặp mặt, giao lưu hữu nghị với sinh viên Lào, Myanmar đang học tập tại Hải Phòng nhân dịp Tết cổ truyền các nước năm 2023

Sáng ngày 15/4/2023, Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Trường Đại học Hải Phòng, Đại học Y Dược Hải Phòng và Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao lưu hữu nghị với sinh viên Lào, Myanmar đang học tập tại Hải Phòng nhân dịp Tết cổ truyền các nước năm 2023.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

[HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐH ĐOÀN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC, LẦN THỨ 12, NHIỆM KỲ 2022 – 2027”]

[HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐH ĐOÀN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC, LẦN THỨ 12, NHIỆM KỲ 2022 – 2027”]

Ngày 12/3, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố

Thong ke