Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, triển khai Chương trình công tác năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, triển khai Chương trình công tác năm 2022

Sáng ngày 27/01/2022, tại hội trường Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, triển khai Chương trình công tác năm 2022

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Phòng và chống các biểu hiện tiêu cực theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phòng và chống các biểu hiện tiêu cực theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiêu cực là để chỉ những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội; tiêu cực là trái với tích cực. Tiêu cực thường được sử dụng dưới dạng: Hiện tượng tiêu cực, không lành mạnh; nảy sinh tiêu cực; đấu tranh chống tiêu cực... Tiêu cực có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa cá nhân, là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân. Để thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng "là đạo đức, là văn minh", xứng đáng với vai trò tiền phong, thì phòng và chống các biểu hiện tiêu cực là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng cầm quyền.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Phê phán luận điệu phủ nhận “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Phê phán luận điệu phủ nhận “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này để công kích, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, bài bác những luận điểm cơ bản nhất về thời đại.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề đặt ra

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề đặt ra

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được ban hành, công tác này đã được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và toàn diện trên mọi mặt. Dù vậy, trước những yêu cầu của bối cảnh mới, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đối với công tác bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Bóc trần âm mưu “dân sự hóa” quân đội

Bóc trần âm mưu “dân sự hóa” quân đội

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng: Trung ương nên chủ trương “dân sự hóa hoạt động quân sự” để hạn chế hao tốn nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, lại huy động được sức dân trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Bao che, dung dưỡng sai trái, tiêu cực là mầm mống đại họa

Bao che, dung dưỡng sai trái, tiêu cực là mầm mống đại họa

Sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong bất cứ hoạt động, lĩnh vực nào cũng phải cảnh tỉnh, phê phán. Nhưng đáng báo động hơn đối với những người được giao trọng trách nhân danh quyền lực nhà nước làm nhiệm vụ thực thi và bảo vệ pháp luật lại có những hành vi bẻ cong cán cân công lý, làm trái nguyên tắc phụng công thủ pháp, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào thể chế chính trị và chuẩn mực pháp lý ở nước ta.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Lối áp đặt lỗi thời

Lối áp đặt lỗi thời

Những thành tựu nổi bật mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hơn 90 năm qua đã chứng minh cho sự lãnh đạo và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là không thể phủ nhận

Quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là không thể phủ nhận

Bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta là chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động thường dùng trong thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Đặc biệt, mỗi khi Đảng, Nhà nước ta có chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định mới, quan trọng là họ lại tập trung xuyên tạc chống phá.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng con người

Chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng con người

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ, là cuộc đấu tranh quyết liệt, để từ đó ngăn chặn cái xấu, lan tỏa cái tốt trong hành trình xây dựng con người mới, xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Hải Phòng được thí điểm loạt chính sách đặc thù

Hải Phòng được thí điểm loạt chính sách đặc thù

Nghị quyết cho phép TP Hải Phòng thí điểm một số chính sách đặc thù về ngân sách, cơ chế thu phí, lệ phí, tiền lương... vừa được thông qua.
Sáng 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng với 88,58% đại biểu tán thành.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Thành đoàn - LG Display phối hợp khánh thành Khu vui chơi cho trẻ em xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo

Thành đoàn - LG Display phối hợp khánh thành Khu vui chơi cho trẻ em xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo

Chiều 21/10/2021, tại Nhà Văn hoá thôn Độ, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Vĩnh Bảo tổ chức khánh thành Khu vui chơi cho trẻ em.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Sáng 15-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Khắc Nam – Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; Bùi Đức Quang - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP – Nguyên Chủ tịch Hội LHTN TP khóa VIII; Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Hội LHTN TP khóa V, cùng các đồng chí Chủ tịch Hội LHTN VN thành phố các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Phía Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố có các đồng chí: Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN thành phố; Lê Khắc Nguyên Anh – Phó bí thư Thành đoàn; Nguyễn Đức Cảnh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng.

Tin Tức Chính Trị, Xã Hội

Thong ke