Hội nghị, tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay

21 04 2023

in trang

Sáng ngày 21/4/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, 150 cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên thành phố được lắng nghe chuyên đề “Tổng quan về đường lối đối ngoại trong giai đoạn hiện nay” do Tiến sỹ Phạm Thị Quỳnh Liên - Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, Trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng trình bày.

Thông qua chương trình tập huấn đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên thành phố những thông tin cơ bản về công tác đối ngoại của đất nước, thành phố trong giai đoạn hiện nay cũng như  trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác đối ngoại nhân dân, quốc tế thanh niên để góp phần xây dựng thế hệ trẻ thành phố có đủ trình độ, kiến thức và năng lực hội nhập quốc tế, từ đó xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Ban Phong Trào

Thong ke